Ready Transport ©
Prijzen
Prijzen

Ready Transport Nationaal  en Internationaal Transport

Auto

Laadvermogen kg

Max vol cbm

Tarief p/km

 

bus

500

10

€ 0,42

 


            ·      Zendingen met een groter volumegewicht dan hierboven aangegeven, in overleg.

 

 

 

 

 

            ·      Tarieven zijn exclusief BTW en exclusief bijzondere kosten zoals tol, veer etc.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            ·      Bij gecombineerde ritten wordt er € 10,00  per extra losadres in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ·      Wij vervoeren geen gevaarlijke stoffen tenzij er een vrijstelling geldt.

 

 

 

 

 

            ·      Op het binnenlands transport zijn de AVC condities van kracht, gedeponeerd ter griffie

                       van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

            ·      Op internationaal vervoer zijn de CMR condities van kracht.

 

 

 

 

 

 

            .      In verband met de immer toenemende drukte op de weg, kunnen vertragingen ten gevolge

                       van files niet aan ons toegerekend worden. Uiteraard stellen wij u altijd op de hoogte hiervan.


 

  

HomeDienstenPrijzenContactPhotos